Yıldırım Artışı ve Rüzgar Enerji Santralleri

Rüzgar enerji santrallerindeki bakım maliyetlerine etkiyen en önemli hususlardan birisi gerçekleşen yıldırım aktiviteleridir. Türbinlerin mekanik aksamında, kanatlarda ya da şaft (trafo) yapılarında bu aktivitelerden korunmak için birçok önlem alınmaktadır. IEC-62305 standardına göre tasarlanan korumalarda sahanın alacağı kAmper yüklerine göre tedbir kapasite seçimi elzemdir.
Türbinlerin kendi yüksekliği, daha fazla rüzgar potansiyeli için yüksek rakımda olması ya da sahanın arazi yapısının metal cevheri açısından zengin olması riskleri artırabilir. Bunlara paralel diğer bir konu da meteoroloji temelli şarjlı hava yapısını oluşturan doğa olaylarındaki artıştır. Bu durumda bir saha için ön görülen 200kA’lık bir yük, 400kA mertebelerine kadar rahatlıkla ulaşabilir.

Yerden metrelerce yüksekte duran rüzgar türbinleri – uzun ağaçlar, binalar ve telefon direkleri gibi – yıldırım için kolay hedeflerdir. Sadece boylarından dolayı dahi riskleri artmaktadır. Türbin yüksekliği ve yıldırıma yakalanma arasındaki bağıntı aşağıdaki grafikte özetlemektedir.

Korunmasız bir kanada yıldırım düşmesi, sıcaklığını muazzam bir şekilde, belki de 30.000 ° C’ye kadar yükseltir ve kanat içindeki havanın patlayıcı bir şekilde genleşmesine neden olur. Bu genişleme, delaminasyona, kanat yüzey hasarına, yapıştırıcıya ve ön ve arka kenarlarda çatlamaya neden olabilir. Kanadın hizmet ömrünü önemli ölçüde kısaltırken hasarın çoğu tespit edilemeyebilir.

Türbin işletmelerindeki sigorta ve bakım gereksinimlerinin neredeyse %80’ini yıldırım hasarları oluşturmuştur. İlerleyen dönemlerde belki de türbinlerin kapalı, yüksekliğinin düşeceği kanat pozisyonunda ve aşırı şarjlı hava koşulu önceden bilinerek durdurulması, işletmesiyle elde edilecek kazanımdan daha fazla tasarruf sağlayacaktır.

İklim değişimiyle etkisini gösteren hava olaylarının frekans ve şiddetindeki artışlar artık bariz şekilde okunmaktadır. Bu durumun risklerinin azaltılması için çalışmanın yanı sıra üretim tesislerinde adaptasyon kabiliyeti geliştirmek kaçınılmazdır. İklime dair risklere adapte olup yönetmek için tek bir platformdan tüm bilgiye erişir olmak UrClimate olarak sağladığımız avantajdır. Sigortacılıkta daha fazla ön plana çıkan bu verilerin artık neredeyse her işletme için de kullanıma açılması gerekmektedir.
UrClimate Workability online platformu sayesinde artık her bir saha yangın, sel, yol risk bilgilerini temin edebildiği gibi gerçekleşmiş yıldırım kayıtları, don ya da günler öncesinden yıldırım riskli hava bilgisine erişebilmektedir.

Urclimate

is spin-off

Copyright 2022 © All rights reserved. Design by Jupiker