Yakın geçmişte Türkiye’de yıldırımdan en çok etkilenen 6 il

Yıldırıma karşı sektör grupları, hadiseleri takip edip çeşitli aksiyon mekanizmalarını kurması gerekir. Yıldırım sebebiyle maddi/manevi kayıplara uğramamak için planlı ve programlı olmak sektörler özelinde operasyon faaliyetlerin temel taşlarından birini oluşturur. İklim değişikliği, anormal hava olaylarının da yaşanma sıklığını ve şiddetini kötü yönde tetiklemektedir. Bu nedenle yıldırım ve benzeri hava aktiviteleriyle mücadele her geçen gün artmaktadır.

Biz de bu etkileri görebilmek için Nisan 2022 tarihinden bugüne gerçekleşen yıldırım hadiselerine göz atmak istedik. Türkiye sınırları içerisinde meydana gelen yıldırım hadiselerini tespit ettik. Nisan – 16 Eylül 2022 tarihleri arasında 692133 adet yıldırım hadisesi yaşanmıştır. Bunun 76734 tanesinin, herhangi bir su kütlesi üzerinde meydana geldiğini gözlemledik. Bu hadiselerin şiddetlerine bakıldığında, ortalama yıldırım şiddetinin 10,59 kAmper olduğunu hesapladık. Hadiselerin %64’ü, 10 kAmper ve daha düşük şiddete sahip.

Türkiye geneli yıldırım yoğunluk haritası

Yıldırımın frekans bakımından yoğunluklarını karşılaştırdığımızda Çanakkale, Kütahya ve Bilecik bölgelerinde yüksek yoğunluk tespit ettik. 5 aylık zaman dilimine bakıldığında, yıldırımın zarar vereceği santraller kurulurken alan seçiminde dikkate değer bir bilgi olarak görülebilir. Sigorta için de, yatırımcılara önemli bir öngörü sağlayabilir.

Bu süreçte yıldırım hadiselerinin frekansa göre en çok etkilenen 5 il ise şu şekilde sıralandı:

Çanakkale ili bu süreçte frekans bakımından en çok etkilenen il olarak tespit edildi. Bu bilgiye bakılınca, sigorta ve enerji sektörü için yıldırım ile mücadele operasyonlarında Çanakkale ili için detaylı çalışmalar yapılabilir öngörüsü çıkarılmaktadır. Bu bilgi ışığında, detaya inerek ilçe bazında analizler de gerçekleştirdik. Çanakkale sınırları içerisinde yıldırım yoğunluğuna bakıldığında Çan ilçesine dikkat çekiyoruz. Sektörler için yer seçimi kararları verilirken önemli bir bilgi olduğunu düşünüyoruz. Karar destek hizmeti ile yıldırımla mücadelenize itici güç sağlayabilirsiniz.

Çanakkale yıldırım yoğunluk haritası

Bu tarihler arasında en şiddetli yıldırım hadiselerinin üçünü de lokasyon bazlı tespit ettik. Frekans bakımından yoğunluğun az olduğu bu bölgelerde şiddetli yıldırım aktiviteleri yaşanmış. En şiddetli iki yıldırım hadisesinin Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanması bu konuda dikkat çekici bir çıktı olarak tanımlanabilir.

Konu bu kadar ciddiyken yıldırım ile mücadelenize çok önemli katkı verecek hizmetler sağlamaya çalışıyoruz. Yıldırım tahmin algoritmamız size gün öncesinden uyarı vererek aksiyon planınızı şekillendirmeye yardımcı olmaktadır. Buna paralel olarak yaşanmış yıldırım hadiselerinden çeşitli çıktılar sağlayıp analizler gerçekleştirerek yıldırımın olası negatif etkilerini en aza indirmenize destek oluyoruz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Urclimate

is spin-off

Copyright 2022 © All rights reserved. Design by Jupiker