UrClimate Score : Verilerin afetlere karşı gücü

İklim değişikliği dünyadaki en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden biridir. İnsanoğlu bulunduğu bölgenin iklimini kullanmayı bilirse hem kendisi hem de gelecek nesiller için faydası kesindir. Deniz suyu sıcaklık artışı, aşırı sıcaklık ve ani yağışlar iklimin değiştiğinin somut göstergesidir. Buna ayak uydurmak ve zararlarından etkilenmemek için biz de adaptasyon sağlamalıyız. İklim değişikliğinin getirdiği zorluklara direnmek için gereken risk bilgisinin sigorta, banka ve yatırımcıların odak noktasıdır.

3 Silahşörler / Doğru, Güvenilir ve Karşılaştırılabilir Veriler Sunuyoruz.

UrClimate Score Demo uygulamasına gitmek için tıklayabilirsiniz.

Risk bilgilerimizi standart çerçevesinde en uygun yöntemlerle üretiyoruz. Verilerimizi üretirken, analiz ederken ve çıktıları hazırlarken bu üç ana koşula sadık kalıyoruz: Kullanılabilirlik, Güvenilirlik ve son olarak Karşılaştırılabilirlik. Verilerimizi her türlü kullanım koşuluna göre üretiyoruz. Ham veriler uluslararası organizasyonlardan, doğruluğu onaylanmış olarak temin ederiz. Verileri bilimsel olarak literatürde onay görmüş algoritmaların özel bir bütünüyle analiz ederiz. Verileri doğruluk açısından gerçekleşmiş vakalar ile coğrafi koordinat ile karşılaştırılabilirsiniz.

UrClimate Score

Meteorolojik ve topolojik riskleri üretmek için güvenilir ham verileri doğruluğu yüksek algoritmalarla işliyor, veritabanı ve harita tabanlı görselleştirme ile müşterilerimize sunuyoruz.

Sektörler Özelinde UrClimate Score

Sigorta

Sigorta, afetlerin getirdiği risk yönetimi konusunda en önemli sektörlerden biridir. Riskler hakkında öngörü oluşturarak ekonomik faaliyetlerini yürütür. Risk için kazanç sağlar, risklerin meydana gelmesine para öder. Sigorta sektörü, risk analizinde veriye dayanarak karar verme konusunda altyapı geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Bankacılık ve Finans

İklim değişikliği sonrası firmaların kredi risk durumlarında meteorolojik ve topografik risklerin de önemi giderek artmaktadır. Kısa vadede bu risk skorları pek rağbet görmese de uzun vadeli planlamalarda bakılması gereken verilerden biri olduğu CCDR raporunda belirtilmektedir.

Gayrimenkul

Gayrimenkul sektöründe, müşterilerin oturduğu veya oturacağı yerleşim yerlerinin afet risk skorlarını bilerek önlem alabilmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Halk sağlığı, devlet kurumları için önemi yüksek veya korunması gereken bir olgudur. Kamu kurum kuruluşları afet risklerinin bir altyapısını oluşturarak halk sağlığını koruyacak faydalar sağlayabilirler.

Sunulan tüm risk verilerini on-prime olarak kullanma, bulut tabanlı erişim ya da kendi uygulamalarınız için API üzerinden temin ederek dilediğiniz lokasyon ve sistemde görselleştirebilirsiniz. Böylece mevcut ve gelecek iklime dayalı risklerin sonuçlarına adaptasyon sağlamada UrClimate destekçiniz olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Urclimate

is spin-off

Copyright 2022 © All rights reserved. Design by Jupiker