UrClimate Score Güvenilir Veriler Sunar

Verilerimizi Üretirken “Güvenilirlik” önemli önceliğimiz!

Ham veriler uluslararası organizasyonlardan, doğruluğu onaylanmış olarak temin edilir. Veriler bilimsel olarak literatürde onay görmüş algoritmaların özel bir bütünüyle analize tabi tutulur. Sonuç çıktıları gerçekleşen olaylarla karşılaştırılmış, tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. UrClimate Score ürünü size mekansal risk hakkında fikir vermektedir. Topolojik ve meteorolojik koşullar afetler için zemin hazırlar ancak afetin olacağı hakkında kesinlik olgusu söylenemez. Fakat, daha önce herhangi bir istatiksel kaydın bulunmadığı ve kullanıcısı olmayan arazi için de iç görü temin eder. Bu çerçevede verilerimiz müşterilerimiz için işlemlerini sağlayabilmesi adına yol göstericidir.

 

Verilerimiz, gerçekleşmiş vakalar ile karşılaştırılarak doğruluğu analiz edilmektedir. Elimizde çeşitli haber kaynaklarından gelen sel hadiseleri bulunmaktadır. Vaka konumlarıyla, sunduğumuz risk skorları karşılaştırılmaktadır. Bu konuyla ilgili bir kaç örnek listeledik. Böylelikle, verilerimizin güvenirliliği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Doğrulama/Güvenilirlik raporlarımızı iletişime geçerek inceleyebilirsiniz.

Sunulan tüm risk verilerini on-prime olarak kullanma, bulut tabanlı erişim ya da kendi uygulamalarınız için API üzerinden temin ederek dilediğiniz lokasyon ve sistemde görselleştirebilirsiniz. Böylece mevcut ve gelecek iklime dayalı risklerin sonuçlarına adaptasyon sağlamada UrClimate destekçiniz olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Urclimate

is spin-off

Copyright 2022 © All rights reserved. Design by Jupiker