Hava Durumu Sizi Ne Kadar Etkiliyor ?

EPIAS (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) şeffaflık platformu tarafından yayınlanan piyasa mesaj sistemleri vardır. Piyasa mesaj sistemi üretim, tüketim ve iletim kategorilerinde tesis, arıza ve bakım mesajlarının katılımcılara duyurulduğu bölümdür. Bu bölümde, piyasa mesaj sistemi üzerinden gerekçeleri kötü hava şartları olan ve buna bağlı aksamalar yaşanan RES’ler ve tarihler seçildi. Urclimate_Score verileriyle tutarlılığı bu vakitlerde kaydı tutulan koşulların karşılaştırılması yapıldı. Bu durumda geçmiş dönemlerde sahalarda EPİAŞ tarafından yayınlanan mesajlarla, hava durumu verileri arasındaki tutarlılık tablolar halinde sunuldu.

1- RES Tirbünlerinin Buzlanmadan Dolayı Çalışamaması

Süloğlu RES Kırklareli’nde bulunmaktadır. 24/03/2018 11:58 saatlerinde başlayan buzlanma yaklaşık 2 gün boyunca RES’lerin çalışmasına engel olmuştur. Sahadaki hava sıcaklığı sıfırın altında ise buzlanma görülür.

Urclimate_Score veritabanı ile karşılaştırılma yapıldığında sıcaklık değerlerinin sıfır derecenin altında olduğu görülmektedir. Bu tarihe ait meteorolojik veriler aşağıdaki gibidir. RES türbinlerinin kanatlarında buzlanma görüldüğü için kötü hava şartlarına bağlı kesintiler yaşanmıştır. Aynı zamanda sahada bakıma gidecek birisi için de hava koşulları elverişli değildir.

2-Şiddetli Rüzgardan Dolayı ENH Arızası

9/01/2018 08:02 – 19/01/2018 18:00 saatleri arasında şiddetli rüzgardan dolayı Elmalı RES’te üretim aksamıştır. Bu tarihteki hava durumu koşulları tablodaki gibidir. Elmalı RES bölgesindeki 10 metredeki rüzgar hızının sabah saat 08:00’de 21.76 m/s olduğu görülmektedir. 80 metredeki rüzgar ise 46.45 m/s’dir. Şiddetli rüzgara bağlı rüzgar santrallerindeki rüzgar türbinlerinin cut-off olması gerekmektedir.

Rüzgar türbinleriyle ilgili birincil güvenlik sorunu aşırı hızdan kaynaklanır, bu nedenle türbini bu kritik eşiğe ulaşmadan önce kapatmak için bir tür durma veya fren mekanizması gerekir. Çoğu türbin, nominal bir tepe hızına sahiptir yani, optimum miktarda güç döndürecekleri bir rüzgar hızı. Bu hızdan hem daha düşük hem de daha yüksek rüzgar hızlarının daha az enerji üretmesi muhtemeldir. Yaklaşık olarak 22 m/s ve üstündeki rüzgar değerler cut-off değerleridir.

Urclimate

is spin-off

Copyright 2022 © All rights reserved. Design by Jupiker